Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
51
Hôm qua:
77
Tuần này:
529
Tháng này:
3051
Tất cả:
79521
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng chuyển sang bước ngoặc mới càng gay go, phức tạp; nhất là khi tại thành phố Đà Nẵng và các địa phương đã có các trường hợp bị nhiễm bệnh trong cộng đồng nhưng chưa xác định nguồn lây.

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng chuyển sang bước ngoặc mới càng gay go, phức tạp; nhất là khi tại thành phố Đà Nẵng và các địa phương đã có các trường hợp bị nhiễm bệnh trong cộng đồng nhưng chưa xác định nguồn lây.

Đăng lúc 28 ngày trước · 39 news.view

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng chuyển sang bước ngoặc mới càng gay go, phức tạp; nhất là khi tại thành phố Đà Nẵng và các địa phương đã có các trường hợp bị nhiễm bệnh trong cộng đồng nhưng chưa xác định nguồn lây.

Đăng lúc 28 ngày trước · 41 news.view
Đăng lúc 2 năm trước · 315 news.view
Đăng lúc 2 năm trước · 221 news.view
Đăng lúc 2 năm trước · 217 news.view
Đăng lúc 2 năm trước · 325 news.view

Luật Đất Đai

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng lúc 2 năm trước · 304 news.view