Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
183550

BÀI TUYÊN TRUYÊN TRUYỀN CHO NGƯỜI DÂN THAM RA BẢO HIIỂM Y TẾ

Ngày 10/03/2021 14:00:00

BÀI TUYÊN TRUYỀN CHO NGƯỜI DÂN THAM RA BẢO HIỂM Y TẾ

ẢNH NỀN BHYT.png
ẢNH  BHYT 2.jpg
 
 Kính thưa: Toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã.!

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn xã, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Uỷ ban nhân dân xã Xuân Lộc tiếp tục  triển khai lập danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, hộ gia đình tham ra BHYT tự nguyện  .

* Với mức hỗ trợ như sau:

1. Hộ gia đình làm nông nghiệp

Các thành viên gia đình mua bảo hiểm y tế mức giá : 46,935đ/người/tháng .

2. Đối với hộ cận nghèo mua Bảo hiểm y tế:

Mỗi thành viên mua: 20.115/ người/tháng

          3. Mua bảo hiểm hộ gia đình tự nguyện

          Về mức đóng:

- Người thứ nhất : 100% = 804.600đ/người/năm

- Người thứ hai: 70% = 563.220đ/người/ năm

- Người thứ ba : 60% = 482,760 đ/người/năm

- Người thứ tư: 50% = 402.300 đ/người/năm

- Từ người thứ năm trở đi 40% mức đóng = 321.840đ/người/năm

Lợi ích của người tham gia BHYT:

 

Bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau.

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi ốm đau, tai nạn, nhằm đản bảo an sinh xã hội.

Bảo hiiểm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người có thẻ khi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ. Đóng tiền mua bảo hiểm y tế là cách đóng góp khi lành, để dành khi ốm.

Tham gia BHYT không chỉ được hỗ về chi phí khám chữa bệnh mà ngay từ khi mua thẻ người dân đã được hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm . Cùng với việc cấp BHYT cho người nghèo, cho đối tượng người có công, đối tượng BTXH thì việc hỗ trợ BHYT cho người dân là một chính sách xã hội quan trọng , thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta nhằm mục đích hỗ trợ cho toàn dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao, phát hiện bệnh tật kịp thời, tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh giá các dịch vụ y tế được điều chỉnh theo hướng tăng cao như hiện nay. Đây là chính sách xã hội nhằm hướng tới việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân..

Kính thưa quí vị và các bạn!

Nhằm mục đích thực hiện tốt tiêu chí số 15 về y tế trong xây dựng Nông thôn mới,  theo quy định xã đạt chuẩn tiêu chí về y tế tỷ lệ người dân trong xã tham ra BHYT đạt tỷ lệ 85 % trở lên, đề  hoàn thành tiêu chí này các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo đề nghị các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị , các thôn trong xã cần phải tập trung tuyên truyền vận động, đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn xã biết để tích cực tham gia BHYT năm 2021 một cách đầy đủ, tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và gia đình. Các hộ gia đình đăng ký mua BHYT về UBND xã qua cán bộ chính sách vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần để được hướng dẫn làm hồ sơ và nộp tiền tham gia bảo hiểm y tế năm 2021.

Đình Xuân: CC.VHXH

BÀI TUYÊN TRUYÊN TRUYỀN CHO NGƯỜI DÂN THAM RA BẢO HIIỂM Y TẾ

Đăng lúc: 10/03/2021 14:00:00 (GMT+7)

BÀI TUYÊN TRUYỀN CHO NGƯỜI DÂN THAM RA BẢO HIỂM Y TẾ

ẢNH NỀN BHYT.png
ẢNH  BHYT 2.jpg
 
 Kính thưa: Toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã.!

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn xã, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Uỷ ban nhân dân xã Xuân Lộc tiếp tục  triển khai lập danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, hộ gia đình tham ra BHYT tự nguyện  .

* Với mức hỗ trợ như sau:

1. Hộ gia đình làm nông nghiệp

Các thành viên gia đình mua bảo hiểm y tế mức giá : 46,935đ/người/tháng .

2. Đối với hộ cận nghèo mua Bảo hiểm y tế:

Mỗi thành viên mua: 20.115/ người/tháng

          3. Mua bảo hiểm hộ gia đình tự nguyện

          Về mức đóng:

- Người thứ nhất : 100% = 804.600đ/người/năm

- Người thứ hai: 70% = 563.220đ/người/ năm

- Người thứ ba : 60% = 482,760 đ/người/năm

- Người thứ tư: 50% = 402.300 đ/người/năm

- Từ người thứ năm trở đi 40% mức đóng = 321.840đ/người/năm

Lợi ích của người tham gia BHYT:

 

Bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau.

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi ốm đau, tai nạn, nhằm đản bảo an sinh xã hội.

Bảo hiiểm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người có thẻ khi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ. Đóng tiền mua bảo hiểm y tế là cách đóng góp khi lành, để dành khi ốm.

Tham gia BHYT không chỉ được hỗ về chi phí khám chữa bệnh mà ngay từ khi mua thẻ người dân đã được hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm . Cùng với việc cấp BHYT cho người nghèo, cho đối tượng người có công, đối tượng BTXH thì việc hỗ trợ BHYT cho người dân là một chính sách xã hội quan trọng , thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta nhằm mục đích hỗ trợ cho toàn dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao, phát hiện bệnh tật kịp thời, tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh giá các dịch vụ y tế được điều chỉnh theo hướng tăng cao như hiện nay. Đây là chính sách xã hội nhằm hướng tới việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân..

Kính thưa quí vị và các bạn!

Nhằm mục đích thực hiện tốt tiêu chí số 15 về y tế trong xây dựng Nông thôn mới,  theo quy định xã đạt chuẩn tiêu chí về y tế tỷ lệ người dân trong xã tham ra BHYT đạt tỷ lệ 85 % trở lên, đề  hoàn thành tiêu chí này các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo đề nghị các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị , các thôn trong xã cần phải tập trung tuyên truyền vận động, đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn xã biết để tích cực tham gia BHYT năm 2021 một cách đầy đủ, tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và gia đình. Các hộ gia đình đăng ký mua BHYT về UBND xã qua cán bộ chính sách vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần để được hướng dẫn làm hồ sơ và nộp tiền tham gia bảo hiểm y tế năm 2021.

Đình Xuân: CC.VHXH