Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
77
Hôm qua:
122
Tuần này:
339
Tháng này:
2936
Tất cả:
183516

XÃ XUÂN LỘC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO, THÔN NTM KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2022-2025

Ngày 06/09/2022 16:00:00

XÃ XUÂN LỘC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO, THÔN NTM KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2022-2025

Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo địa phương kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất, phá dở tường rào mở rộng đường giao thông
NTM 1.jpgNTM 2.jpgNTM 3.jpgNTM 4.jpgNTM 5.jpgNTM 6.jpgNTM 7.jpgNTM 8.jpg
 Kính thưa toàn thể quý vị và nhân dân trong xã!

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Năm 2011 xã Xuân Lộc chúng ta phát động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, sau 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, năng động, linh hoạt và sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận cao của nhân dân trong xã. Tháng 6 Năm 2021 Chủ Tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã công nhận xã Xuân Lộc Đạt chuẩn Nông thôn mới. Đến nay, sau 01 năm được công nhận, thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao; diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc.  Đến nay xã đang phát động nhân dân xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, một số tiêu chí đã không còn phù hợp, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, nhất là các tuyến đường giao thông ở các thôn, đường trong các ngõ, khu dân cư hiện nay chưa được đầu tư, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường chật hẹp, gây cản trở cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân.

Để sớm đưa xã Xuân Lộc trở thành xã Nông thôn mới nâng cao, các thôn đạt thôn kiểu mẫu, đặc biệt là phấn đấu trong năm nay thôn Yên Trinh trở thành thôn kiểu mẫu, các thôn còn lại phấn đấu hoàn thành 15 tiêu chí NTM kiểu mẫu vào quí I, quý II năm 2023, căn cứ vào Nghị quyết số 12/NQ-HU ngày 22/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện về .Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy  đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Đảng ủy xã Xuân Lộc đã ban hành và triển khai kế hoạch tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã giai đoạn 2022 - 2025. UBND xã Xuân Lộc đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch, về việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HU ngày 22/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện về “Tăng cường công tác lãnh đạo ca cp y  đối vi vn động nhân dân hiến đất để m rng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyn Triu Sơn.

UBND xã đề nghị UB. MTTQ, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị  và các thôn triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn, đường khu dân cư, cụ thể như sau:

 1. Báo cáo trước chi bộ về chủ trương vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn ở các thôn, đường khu dân cư để thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo trong chi ủy chi bộ, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong thôn gắn với trách nhiệm việc triển khai thực hiện cuộc vận động.

 2. Tổ chức khảo sát cụ thể các tuyến đường cần mở rộng, nâng cấp tại các thôn, khu dân cư; đồng thời xác định rõ những hạng mục cần đầu tư để xây dựng kế hoạch và xây dựng phương án hỗ trợ làm đường và hỗ trợ Nhân dân xây dựng tường rào phù hợp với tình hình ngân sách của đơn vị.

3. Phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể để tuyên truyền, vận động sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, hội viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích  của cuộc vận động. Xác định mục đích phát động Nhân dân hiến đất, hiến tường rào, cổng, cây cối, hoa màu... Nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, là việc làm cần thiết mang lại lợi ích lâu dài, thiết thực cho người dân, nên cần làm trước, làm đồng bộ. Thường xuyên tuyên truyền những cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, những đóng góp tích cực của người dân để động viên, khích lệ phong trào; kêu gọi con em xa quê hướng về ủng hộ để cùng chung tay đóng góp xây dựng quê hương.

4. Khuyến khích Nhân dân có cách làm hay, sáng tạo, đồng thời tổ chức làm điểm một số khu dân cư, sau đó rút kinh nghiệm, nhân rộng, theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau; những hộ đồng thuận làm trước, hộ chưa đồng thuận tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục làm sau.

Để đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã và các thôn, tránh dàn trải, lãng phí, đảm bảo mục tiêu từng bước cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đạt tiêu chí hạ tầng giao thông đến năm 2030 trở đi. UBND xã yêu cầu các thôn thực hiện một số nội dung sau:

+ Đối với các tuyến đường xã, phải đảm bảo chiều rộng mặt đường tối thiểu 7,5m trở lên;

+ Đối với các tuyến đường thôn, phải đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 5,0m; chiều rộng mặt đường 6,5m trở lên.

+ Đối với các đường ngõ, nhóm phải đảm bảo tối thiểu chiều rộng nền đường 4,0m, chiều rộng mặt đường 4,5m trở lên;

- Yêu cầu các thôn rà soát, lựa chọn các tuyến đường để đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng theo thứ tự ưu tiên.

Việc xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc. Để thực hiện bằng được nghị quyết của Đảng bộ và HĐND xã đã đề ra đạt kết quả tốt, mỗi người dân, mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể,  mỗi cán bộ, Đảng viên phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung:

Một là.  Mỗi người dân hãy không ngừng ra sức học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo có năng lực thực sự trong công việc để nâng cao năng xuất, hiệu quả lao động và công tác; nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu gia đình, dòng tộc, yêu con người; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, “Đẩy mnh vic hc tp và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách H Chí Minh, xây dng li sng lành mnh, nếp sng văn minh, cn kim, trung thc, đoàn kết, nghĩa tình, tôn trng k cương, pháp lut, có trách nhim với cộng đồng và xã hội để trở thành con người kiểu mẫu.

Hai là. Mỗi gia đình, dòng họ trong xã cần quan tâm giáo dục, vận động các thành viên của mình phấn đấu trở thành con người kiểu mẫu; tích cực thi đua hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng nhà cửa, sân vườn, đường giao thông: sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần thiết thực vào việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tích cực xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình hiếu học, gia đình hòa thuận, gia đình kiểu mẫu, Ông bà, cha m mu mc, con cháu hiếu tho, gương mu chp hành pháp lut, có quan h gn bó, mt thiết vi cng đồng, to nn tng vng chc cho s vic xây dng Nông thôn mi nâng cao Thôn NTM kiểu mẫu.

Ba là. Mỗi thôn, tập trung tuyên truyền, vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua trở thành gia đình văn hóa, thôn kiểu mẫu.  Xây dựng và thực hiên có hiệu quả hương ước văn hóa thôn, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng thiết chế nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao, hồ, sinh thái, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường: Sáng -xanh - sch - đẹp; đóng góp xng đáng vào phong trào xây dựng  xã nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

Bốn là. Các thôn trong xã thi đua khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động sẵn có ở địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vân động, làm giàu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng thôn văn hóa kiểu mẫu; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát động toàn dân tham gia thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Xây dựng lộ trình, kế hoạch  chi tiết để tập trung thưc hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao Kiu mu theo phương châm” Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kim tra, dân hưởng thụ”“”Đem tài dân, sc dân, ca dân làm li cho dân” căn c tình hình thc tế địa phương, la chn nhng mô hình kiu mu phù hp vi tng thôn, vi phương châm phc v nhu cu hưởng th ca nhân dân. Phn đấu mi Thôn đều có mô hinh kiu mu, đon đường kiểu mẫu, tổ chức, đoàn thể kiểu mẫu, …

 Cần quan tâm tới công trình cần ít kinh phí, phục vụ cấp bách của người dân để làm trước; đồng thời xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu.

Năm là.  Tập trung huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân , phát huy cao độ nội lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển; xác định cụ thể các khâu đột phá, những việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu trở thành điểm sáng toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong việc xây dựng Nông thôn mới nâng cao  thôn NTM kiểu mẫu.

Kính thưa toàn thể quý vị và nhân dân trong xã!

Phát huy truyền thống của mỗi người, mỗi gia đình, của quê hương Xuân Lộc. Đảng ủy - HĐND UBND Ủy ban MTTQ xã kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân, con em quê hương Xuân Lộc đang lao động, học tập ở mọi miền Đất nước, ngoài nước, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm chuyển biến rõ nét về mọi mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực. Quyết tâm phấn đấu sớm đưa xã Xuân Lộc trở thành xã Nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình/.

Lê Đình Xuân : CC. VHXH

XÃ XUÂN LỘC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO, THÔN NTM KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2022-2025

Đăng lúc: 06/09/2022 16:00:00 (GMT+7)

XÃ XUÂN LỘC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO, THÔN NTM KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2022-2025

Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo địa phương kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất, phá dở tường rào mở rộng đường giao thông
NTM 1.jpgNTM 2.jpgNTM 3.jpgNTM 4.jpgNTM 5.jpgNTM 6.jpgNTM 7.jpgNTM 8.jpg
 Kính thưa toàn thể quý vị và nhân dân trong xã!

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Năm 2011 xã Xuân Lộc chúng ta phát động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, sau 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, năng động, linh hoạt và sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận cao của nhân dân trong xã. Tháng 6 Năm 2021 Chủ Tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã công nhận xã Xuân Lộc Đạt chuẩn Nông thôn mới. Đến nay, sau 01 năm được công nhận, thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao; diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc.  Đến nay xã đang phát động nhân dân xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, một số tiêu chí đã không còn phù hợp, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, nhất là các tuyến đường giao thông ở các thôn, đường trong các ngõ, khu dân cư hiện nay chưa được đầu tư, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường chật hẹp, gây cản trở cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân.

Để sớm đưa xã Xuân Lộc trở thành xã Nông thôn mới nâng cao, các thôn đạt thôn kiểu mẫu, đặc biệt là phấn đấu trong năm nay thôn Yên Trinh trở thành thôn kiểu mẫu, các thôn còn lại phấn đấu hoàn thành 15 tiêu chí NTM kiểu mẫu vào quí I, quý II năm 2023, căn cứ vào Nghị quyết số 12/NQ-HU ngày 22/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện về .Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy  đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Đảng ủy xã Xuân Lộc đã ban hành và triển khai kế hoạch tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã giai đoạn 2022 - 2025. UBND xã Xuân Lộc đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch, về việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HU ngày 22/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện về “Tăng cường công tác lãnh đạo ca cp y  đối vi vn động nhân dân hiến đất để m rng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyn Triu Sơn.

UBND xã đề nghị UB. MTTQ, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị  và các thôn triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn, đường khu dân cư, cụ thể như sau:

 1. Báo cáo trước chi bộ về chủ trương vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn ở các thôn, đường khu dân cư để thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo trong chi ủy chi bộ, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong thôn gắn với trách nhiệm việc triển khai thực hiện cuộc vận động.

 2. Tổ chức khảo sát cụ thể các tuyến đường cần mở rộng, nâng cấp tại các thôn, khu dân cư; đồng thời xác định rõ những hạng mục cần đầu tư để xây dựng kế hoạch và xây dựng phương án hỗ trợ làm đường và hỗ trợ Nhân dân xây dựng tường rào phù hợp với tình hình ngân sách của đơn vị.

3. Phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể để tuyên truyền, vận động sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, hội viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích  của cuộc vận động. Xác định mục đích phát động Nhân dân hiến đất, hiến tường rào, cổng, cây cối, hoa màu... Nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, là việc làm cần thiết mang lại lợi ích lâu dài, thiết thực cho người dân, nên cần làm trước, làm đồng bộ. Thường xuyên tuyên truyền những cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, những đóng góp tích cực của người dân để động viên, khích lệ phong trào; kêu gọi con em xa quê hướng về ủng hộ để cùng chung tay đóng góp xây dựng quê hương.

4. Khuyến khích Nhân dân có cách làm hay, sáng tạo, đồng thời tổ chức làm điểm một số khu dân cư, sau đó rút kinh nghiệm, nhân rộng, theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau; những hộ đồng thuận làm trước, hộ chưa đồng thuận tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục làm sau.

Để đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã và các thôn, tránh dàn trải, lãng phí, đảm bảo mục tiêu từng bước cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đạt tiêu chí hạ tầng giao thông đến năm 2030 trở đi. UBND xã yêu cầu các thôn thực hiện một số nội dung sau:

+ Đối với các tuyến đường xã, phải đảm bảo chiều rộng mặt đường tối thiểu 7,5m trở lên;

+ Đối với các tuyến đường thôn, phải đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 5,0m; chiều rộng mặt đường 6,5m trở lên.

+ Đối với các đường ngõ, nhóm phải đảm bảo tối thiểu chiều rộng nền đường 4,0m, chiều rộng mặt đường 4,5m trở lên;

- Yêu cầu các thôn rà soát, lựa chọn các tuyến đường để đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng theo thứ tự ưu tiên.

Việc xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc. Để thực hiện bằng được nghị quyết của Đảng bộ và HĐND xã đã đề ra đạt kết quả tốt, mỗi người dân, mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể,  mỗi cán bộ, Đảng viên phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung:

Một là.  Mỗi người dân hãy không ngừng ra sức học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo có năng lực thực sự trong công việc để nâng cao năng xuất, hiệu quả lao động và công tác; nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu gia đình, dòng tộc, yêu con người; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, “Đẩy mnh vic hc tp và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách H Chí Minh, xây dng li sng lành mnh, nếp sng văn minh, cn kim, trung thc, đoàn kết, nghĩa tình, tôn trng k cương, pháp lut, có trách nhim với cộng đồng và xã hội để trở thành con người kiểu mẫu.

Hai là. Mỗi gia đình, dòng họ trong xã cần quan tâm giáo dục, vận động các thành viên của mình phấn đấu trở thành con người kiểu mẫu; tích cực thi đua hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng nhà cửa, sân vườn, đường giao thông: sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần thiết thực vào việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tích cực xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình hiếu học, gia đình hòa thuận, gia đình kiểu mẫu, Ông bà, cha m mu mc, con cháu hiếu tho, gương mu chp hành pháp lut, có quan h gn bó, mt thiết vi cng đồng, to nn tng vng chc cho s vic xây dng Nông thôn mi nâng cao Thôn NTM kiểu mẫu.

Ba là. Mỗi thôn, tập trung tuyên truyền, vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua trở thành gia đình văn hóa, thôn kiểu mẫu.  Xây dựng và thực hiên có hiệu quả hương ước văn hóa thôn, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng thiết chế nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao, hồ, sinh thái, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường: Sáng -xanh - sch - đẹp; đóng góp xng đáng vào phong trào xây dựng  xã nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

Bốn là. Các thôn trong xã thi đua khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động sẵn có ở địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vân động, làm giàu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng thôn văn hóa kiểu mẫu; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát động toàn dân tham gia thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Xây dựng lộ trình, kế hoạch  chi tiết để tập trung thưc hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao Kiu mu theo phương châm” Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kim tra, dân hưởng thụ”“”Đem tài dân, sc dân, ca dân làm li cho dân” căn c tình hình thc tế địa phương, la chn nhng mô hình kiu mu phù hp vi tng thôn, vi phương châm phc v nhu cu hưởng th ca nhân dân. Phn đấu mi Thôn đều có mô hinh kiu mu, đon đường kiểu mẫu, tổ chức, đoàn thể kiểu mẫu, …

 Cần quan tâm tới công trình cần ít kinh phí, phục vụ cấp bách của người dân để làm trước; đồng thời xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu.

Năm là.  Tập trung huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân , phát huy cao độ nội lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển; xác định cụ thể các khâu đột phá, những việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu trở thành điểm sáng toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong việc xây dựng Nông thôn mới nâng cao  thôn NTM kiểu mẫu.

Kính thưa toàn thể quý vị và nhân dân trong xã!

Phát huy truyền thống của mỗi người, mỗi gia đình, của quê hương Xuân Lộc. Đảng ủy - HĐND UBND Ủy ban MTTQ xã kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân, con em quê hương Xuân Lộc đang lao động, học tập ở mọi miền Đất nước, ngoài nước, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm chuyển biến rõ nét về mọi mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực. Quyết tâm phấn đấu sớm đưa xã Xuân Lộc trở thành xã Nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình/.

Lê Đình Xuân : CC. VHXH

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)