Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
183550

Xã Xuân Lộc tổ chức lễ ra mắt mô hình đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ngày 04/10/2021 08:00:00

Lễ ra mắt mô hình liên kết đảm bảo ANTT tại vùng giáp ranh giữa 2 xã Xuân Lộc huyện Triệu Sơn và xã Thọ Lộc huyện Thọ Xuân

anh1.jpg

anh2.jpg

anh3.jpg

anh4.jpg

anh3.jpg

anh5.jpg

anh2.jpg
Lễ ra mắt mô hình tại xã Xuân Lộc.

     Sáng ngày 1/10/2021, tại UBND xã Xuân Lộc, Ban Chỉ đạo ANTT xã Xuân Lộc huyện Triệu Sơn- Xã Thọ Lộc huyện Thọ Xuân tổ chức lễ ra mắt mô hình liên kết đảm bảo ANTT tại vùng giáp danh. Về dự buổi lễ ra mắt có đồng chí Lê Viết Trung, Phó trưởng Công an huyện Triệu Sơn; các đồng chí trong BCĐ ANTT xã Xuân Lộc Triệu Sơn và xã Thọ Lộc huyện Thọ Xuân. Tại buổi lễ đã thông qua Kế hoạch xây dựng mô hình, Nghị quyết xây dựng mô hình, công bố các Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của mô hình. Mô hình liên kết đảm bảo ANTT tại vùng giáp danh 2 xã Xuân Lộc và xã Thọ Lộc đi vào hoạt động nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là trong phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, trật tự ATGT, trật tự công cộng tại khu vực giáp danh. Nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh Thanh Hóa gắn với thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an, thực hiện tiêu chí giữ vững ANTT xã hội nông thôn, trong bộ tiêu chí xây dựng NTM tại các xã vùng giáp danh 2 xã. Chủ động phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với các loại tội phạm, tệ nạn XH, đảm bảo TTATGT tại khu vực giáp danh, phục phụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
      Thay mặt cho lãnh đạo Công an huyện, đồng chí Lê Viết Trung, Phó trưởng Công an huyện Triệu Sơn phát biểu ý kiến chỉ đạo; trước hết đồng chí ghi nhận, đánh giá cao trong công tác tham mưu, triển khai các hồ sơ mô hình trong buổi lễ ra mắt; đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới đó là: Cấp ủy, chính quyền 2 địa phương, Ban chỉ đạo 138 xã tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch chương trình hoạt động cụ thể; làm tốt công tác tuyên truyền đến từng người, từng nhà, từng khu dân cư, để mọi tầng lớp nhân dân trong xã hiểu và cùng tham gia phối hợp thực hiện; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên phối hợp với các ngành đoàn thể, nhân dân để thực hiện có hiệu quả; BCĐ mô hình phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; hàng tháng, hàng quý, năm phải có sơ, tổng kết đề ra phương hướng hoạt động đạt hiệu quả cao nhất, khen thưởng, động viên kịp thời các gương điển hình tiên tiến, để nhân rộng mô hình, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn ngày một tốt hơn.
Tại buổi buổi lễ ra mắt, lãnh đạo 2 địa phương Xuân lộc và Thọ Lộc đã lên ký giao ước thi đua thực hiện mô hình liên kết đảm bảo ANTT tại vùng giáp danh./.
 

Đình Xuân: CC. VHXH  

Xã Xuân Lộc tổ chức lễ ra mắt mô hình đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đăng lúc: 04/10/2021 08:00:00 (GMT+7)

Lễ ra mắt mô hình liên kết đảm bảo ANTT tại vùng giáp ranh giữa 2 xã Xuân Lộc huyện Triệu Sơn và xã Thọ Lộc huyện Thọ Xuân

anh1.jpg

anh2.jpg

anh3.jpg

anh4.jpg

anh3.jpg

anh5.jpg

anh2.jpg
Lễ ra mắt mô hình tại xã Xuân Lộc.

     Sáng ngày 1/10/2021, tại UBND xã Xuân Lộc, Ban Chỉ đạo ANTT xã Xuân Lộc huyện Triệu Sơn- Xã Thọ Lộc huyện Thọ Xuân tổ chức lễ ra mắt mô hình liên kết đảm bảo ANTT tại vùng giáp danh. Về dự buổi lễ ra mắt có đồng chí Lê Viết Trung, Phó trưởng Công an huyện Triệu Sơn; các đồng chí trong BCĐ ANTT xã Xuân Lộc Triệu Sơn và xã Thọ Lộc huyện Thọ Xuân. Tại buổi lễ đã thông qua Kế hoạch xây dựng mô hình, Nghị quyết xây dựng mô hình, công bố các Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của mô hình. Mô hình liên kết đảm bảo ANTT tại vùng giáp danh 2 xã Xuân Lộc và xã Thọ Lộc đi vào hoạt động nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là trong phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, trật tự ATGT, trật tự công cộng tại khu vực giáp danh. Nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh Thanh Hóa gắn với thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an, thực hiện tiêu chí giữ vững ANTT xã hội nông thôn, trong bộ tiêu chí xây dựng NTM tại các xã vùng giáp danh 2 xã. Chủ động phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với các loại tội phạm, tệ nạn XH, đảm bảo TTATGT tại khu vực giáp danh, phục phụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
      Thay mặt cho lãnh đạo Công an huyện, đồng chí Lê Viết Trung, Phó trưởng Công an huyện Triệu Sơn phát biểu ý kiến chỉ đạo; trước hết đồng chí ghi nhận, đánh giá cao trong công tác tham mưu, triển khai các hồ sơ mô hình trong buổi lễ ra mắt; đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới đó là: Cấp ủy, chính quyền 2 địa phương, Ban chỉ đạo 138 xã tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch chương trình hoạt động cụ thể; làm tốt công tác tuyên truyền đến từng người, từng nhà, từng khu dân cư, để mọi tầng lớp nhân dân trong xã hiểu và cùng tham gia phối hợp thực hiện; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên phối hợp với các ngành đoàn thể, nhân dân để thực hiện có hiệu quả; BCĐ mô hình phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; hàng tháng, hàng quý, năm phải có sơ, tổng kết đề ra phương hướng hoạt động đạt hiệu quả cao nhất, khen thưởng, động viên kịp thời các gương điển hình tiên tiến, để nhân rộng mô hình, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn ngày một tốt hơn.
Tại buổi buổi lễ ra mắt, lãnh đạo 2 địa phương Xuân lộc và Thọ Lộc đã lên ký giao ước thi đua thực hiện mô hình liên kết đảm bảo ANTT tại vùng giáp danh./.
 

Đình Xuân: CC. VHXH  

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)