Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
183550

xã Xuân Lộc tăng cường quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn.

Ngày 07/07/2020 14:00:00

Hành lang an toàn đường bộ đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), bảo vệ công trình đường bộ và là quỹ đất dự phòng để mở rộng các tuyến đường giao thông..

Một số hình ảnh các lực lượng chức năng thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang ATGT
 A.jpg
B.jpg
C.jpg
D.jpg
E.jpg
H.jpg
Thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện Triệu Sơn, trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ đã được các ngành, các cấp, quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ, góp phần bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bộ thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên, hiện nay tình hình vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên các tuyến đường diễn ra vẫn còn nhiều và có chiều hướng gia tăng trên các tuyến đường chính liên xã, liên thôn.

Thực hiện kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang ATTG. BCĐ xã phối hợp với các tổ rà soát tại thôn, triển khai việc khảo sát trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã các trường hợp vi phạm sẽ phải cam kết tháo dở. Những trường hợp vi phạm chủ yếu, như: Để vật liệu xây dựng, nông lâm sản, bán hàng trên lòng, lề đường, lắp đặt biển quảng cáo che khuất tầm nhìn, lều quán, bán bình biển hiệu trong phạm vi đất của đường bộ, lều quán trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ... Đây cũng chính là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất trật tự, ATGT, ùn tắc giao thông.

 Để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, của Đảng ủy, UBND xã về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, cần có sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đơn vị có liên quan của địa phương và nhân dân, hiện nay công an xã đã và đang tham mưu để có nhiều giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, ra quân triển khai công tác lập lại trật tự lòng đường, hành lang ATGT, có biện pháp giải tỏa các vi phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ, bàn giao mặt bằng để cho đường thông, hè thoáng, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự, ATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn xã.

Theo kế hoạch kể từ ngày 30/6/2020 ban Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị thôn tập trung chỉ đạo cam kết đến hộ gia đình trên các tuyến đường liên xã, liên thôn, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang đường bộ theo chuyên đề, kế hoạch tháng cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT. Đồng thời, phối hợp với lực lựơng chức năng,  ra quân chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng đường, hành lang an toàn đường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

  Đồng thời, tham mưu UBND xã báo cáo từng bước xử lý, khắc phục các đi điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn xã. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và phối hợp với các thôn cưỡng chế, giải tỏa các công trình vi phạm theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật khác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, tổ chức giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đất hành lang an toàn đường bộ...

BCĐ xã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự, ATGT, lập lại trật tự hành lang ATGT. Quản lý, sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy hoạch và theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ, chỉ đạo trưởng thôn và các tổ chức liên quan có các hình thức hoạt động tự quản, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các hộ dân dọc các tuyến đường, nhất là các tuyến đường trục chính nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ hành lang ATGT, không chiếm dụng, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ làm nơi buôn bán, kinh doanh, tập kết hàng hóa, phơi nông sản... gây mất trật tự, ATGT

BCĐ xã chỉ đạo các lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành lang đường bộ, tổ chức cưỡng chế,  giải tỏa các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đi đôi với đó là tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng bán hàng, họp chợ, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, nông lâm sản, xây dựng lều quán, xây bục bệ, đắp vuốt làm lối đi trên vỉa hè, vào nhà, lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong vi phạm bảo vệ công trình, hành lang ATGT đường bộ... công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn đường bộ; việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn cần phải được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và xử lý nghiêm minh các vi phạm. lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ làm cho đường thông, hè thoáng và giảm thiểu về tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên địa bàn

Đình Xuân CC.VHXH

 

xã Xuân Lộc tăng cường quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn.

Đăng lúc: 07/07/2020 14:00:00 (GMT+7)

Hành lang an toàn đường bộ đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), bảo vệ công trình đường bộ và là quỹ đất dự phòng để mở rộng các tuyến đường giao thông..

Một số hình ảnh các lực lượng chức năng thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang ATGT
 A.jpg
B.jpg
C.jpg
D.jpg
E.jpg
H.jpg
Thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện Triệu Sơn, trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ đã được các ngành, các cấp, quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ, góp phần bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bộ thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên, hiện nay tình hình vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên các tuyến đường diễn ra vẫn còn nhiều và có chiều hướng gia tăng trên các tuyến đường chính liên xã, liên thôn.

Thực hiện kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang ATTG. BCĐ xã phối hợp với các tổ rà soát tại thôn, triển khai việc khảo sát trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã các trường hợp vi phạm sẽ phải cam kết tháo dở. Những trường hợp vi phạm chủ yếu, như: Để vật liệu xây dựng, nông lâm sản, bán hàng trên lòng, lề đường, lắp đặt biển quảng cáo che khuất tầm nhìn, lều quán, bán bình biển hiệu trong phạm vi đất của đường bộ, lều quán trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ... Đây cũng chính là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất trật tự, ATGT, ùn tắc giao thông.

 Để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, của Đảng ủy, UBND xã về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, cần có sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đơn vị có liên quan của địa phương và nhân dân, hiện nay công an xã đã và đang tham mưu để có nhiều giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, ra quân triển khai công tác lập lại trật tự lòng đường, hành lang ATGT, có biện pháp giải tỏa các vi phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ, bàn giao mặt bằng để cho đường thông, hè thoáng, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự, ATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn xã.

Theo kế hoạch kể từ ngày 30/6/2020 ban Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị thôn tập trung chỉ đạo cam kết đến hộ gia đình trên các tuyến đường liên xã, liên thôn, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang đường bộ theo chuyên đề, kế hoạch tháng cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT. Đồng thời, phối hợp với lực lựơng chức năng,  ra quân chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng đường, hành lang an toàn đường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

  Đồng thời, tham mưu UBND xã báo cáo từng bước xử lý, khắc phục các đi điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn xã. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và phối hợp với các thôn cưỡng chế, giải tỏa các công trình vi phạm theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật khác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, tổ chức giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đất hành lang an toàn đường bộ...

BCĐ xã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự, ATGT, lập lại trật tự hành lang ATGT. Quản lý, sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy hoạch và theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ, chỉ đạo trưởng thôn và các tổ chức liên quan có các hình thức hoạt động tự quản, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các hộ dân dọc các tuyến đường, nhất là các tuyến đường trục chính nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ hành lang ATGT, không chiếm dụng, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ làm nơi buôn bán, kinh doanh, tập kết hàng hóa, phơi nông sản... gây mất trật tự, ATGT

BCĐ xã chỉ đạo các lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành lang đường bộ, tổ chức cưỡng chế,  giải tỏa các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đi đôi với đó là tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng bán hàng, họp chợ, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, nông lâm sản, xây dựng lều quán, xây bục bệ, đắp vuốt làm lối đi trên vỉa hè, vào nhà, lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong vi phạm bảo vệ công trình, hành lang ATGT đường bộ... công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn đường bộ; việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn cần phải được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và xử lý nghiêm minh các vi phạm. lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ làm cho đường thông, hè thoáng và giảm thiểu về tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên địa bàn

Đình Xuân CC.VHXH

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)