Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
42
Hôm qua:
75
Tuần này:
217
Tháng này:
3188
Tất cả:
121096

Uỷ ban MTTQ xã Xuân Lộc và các tổ chức thành viên, vận động nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 19/04/2020 09:30:00

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UB. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Xuân Lộc đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức hành động phòng chống dịch.

 A 1.jpg
A2.jpg

A3.jpg 
B.jpg

TN.jpg

Một số hình ảnh hội LHPN và Đoàn Thanh Niên cấp khẩu trang,  xà phòng miễn phí cho nhân dân

Thực hiện Chỉ Thị số 16/ CT- TTg ngày 31/3/ 2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID- 19, Thực hiện công điện, Chỉ Thị của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Triệu Sơn  về tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID- 19. Thường trực Ủy ban MTTQ xã cụ thể thành các công văn triển khai tới từng thôn, xóm trên đia bàn. Nhiệm vụ đặt ra là thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tình hình cơ sở để phổ biến kịp thời cho nhân dân về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, khuyến cáo đến người dân các biện pháp phòng dịch hiệu quả.                                          

          UB. MTTQ  xã xác định rõ vai trò, nhiệm vụ là phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng có liên quan, vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. Đồng thời kịp thời nắm tình hình dư luận xã hội, tham gia góp tiếng nói để đấu tranh với các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin sai gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; giúp cộng đồng  bình tĩnh nhưng không được chủ quan lơ là trước sự nguy hiểm  lây lan của dịch bệnh COVID- 19.

 

          Các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng phối hợp rất chặt chẽ trong công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm túc các nội dúng Chỉ Thị của Thủ Tướng Chính Phủ, về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch  từng đoàn viên, hội viên được phổ biến, nâng cao nhận thức về các dấu hiệu nhận biết dịch bệnh, hình thành thói quen ở tại nhà, hạn chế đi ra ngoài khi không có công việc cấp thiết, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh nhà cửa, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và đến nơi công cộng.. những người từ Nước ngoài, tỉnh ngoài trở về địa phương tuyệt đối phải chấp hành khai báo y tế với chính quyền địa phương, tự cách ly y tế tại nhà theo hướng dẫn của cán bộ y tế, thực hiện tốt các nội dung khuyến cáo của Bộ y Tế về phòng chống dịch .                                                                                                    

           Để tiếp tục lan tỏa cùng chung tay tới cộng đồng. Các tổ chức hội cũng tranh thủ nguồn lực xã hội hóa, như hội LHPN và hội viên phát tờ rơi, Pa nô, áp phích tuyên truyền phòng chống dịch, tổ chức phát miễn phí hơn 300 khẩu trang tới người dân. Đoàn thanh Niên cũng đã vận động đoàn viên, các nhân, gia đình ủng hộ để mua hơn 400 bánh xà phòng phát miễn phí cho nhân dân địa phương.  
                                          

          Ủy ban MTTQ xã Xuân Lộc xác định công tác tuyên truyền của Mặt trận là góp phần củng cố sự đoàn kết, sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà Nước, Chính Phủ, Thủ Tướng Chính Phủ và chính quyền các cấp. Đặc biệt, phải xác định rằng mỗi người dân là một chiến sĩ trong  công tác phòng dịch bệnh, khi toàn dân đồng lòng tham gia phòng, chống dịch thì hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo phát triển kinh tế.- xã hội.


          Trong những ngày vừa qua, thực hiện công văn hướng dẫn của MTTQ các cấp. về phát động toàn dân cùng tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch với phương châm ( Thương người như thể thương thân) ( Lá lành đùm lá rách) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Xuân Lộc xây dựng kế hoạch, ra lời kêu gọi vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID- 19,  Tổng số tiền ủng hộ phòng chống dịch tính đến thời điểm ngày 18/4/2020  là 16.250.000 đồng.                          

          Trong thời gian tiếp theo đến hết ngày 30/4/2020, Thường trực MTTQ xã Xuân Lộc tiếp tục phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID- 19, là đầu mối tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện từ cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân,trong đó có các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn để có thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân..

 Đình Xuân                                                                                                

 

Uỷ ban MTTQ xã Xuân Lộc và các tổ chức thành viên, vận động nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đăng lúc: 19/04/2020 09:30:00 (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UB. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Xuân Lộc đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức hành động phòng chống dịch.

 A 1.jpg
A2.jpg

A3.jpg 
B.jpg

TN.jpg

Một số hình ảnh hội LHPN và Đoàn Thanh Niên cấp khẩu trang,  xà phòng miễn phí cho nhân dân

Thực hiện Chỉ Thị số 16/ CT- TTg ngày 31/3/ 2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID- 19, Thực hiện công điện, Chỉ Thị của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Triệu Sơn  về tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID- 19. Thường trực Ủy ban MTTQ xã cụ thể thành các công văn triển khai tới từng thôn, xóm trên đia bàn. Nhiệm vụ đặt ra là thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tình hình cơ sở để phổ biến kịp thời cho nhân dân về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, khuyến cáo đến người dân các biện pháp phòng dịch hiệu quả.                                          

          UB. MTTQ  xã xác định rõ vai trò, nhiệm vụ là phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng có liên quan, vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. Đồng thời kịp thời nắm tình hình dư luận xã hội, tham gia góp tiếng nói để đấu tranh với các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin sai gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; giúp cộng đồng  bình tĩnh nhưng không được chủ quan lơ là trước sự nguy hiểm  lây lan của dịch bệnh COVID- 19.

 

          Các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng phối hợp rất chặt chẽ trong công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm túc các nội dúng Chỉ Thị của Thủ Tướng Chính Phủ, về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch  từng đoàn viên, hội viên được phổ biến, nâng cao nhận thức về các dấu hiệu nhận biết dịch bệnh, hình thành thói quen ở tại nhà, hạn chế đi ra ngoài khi không có công việc cấp thiết, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh nhà cửa, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và đến nơi công cộng.. những người từ Nước ngoài, tỉnh ngoài trở về địa phương tuyệt đối phải chấp hành khai báo y tế với chính quyền địa phương, tự cách ly y tế tại nhà theo hướng dẫn của cán bộ y tế, thực hiện tốt các nội dung khuyến cáo của Bộ y Tế về phòng chống dịch .                                                                                                    

           Để tiếp tục lan tỏa cùng chung tay tới cộng đồng. Các tổ chức hội cũng tranh thủ nguồn lực xã hội hóa, như hội LHPN và hội viên phát tờ rơi, Pa nô, áp phích tuyên truyền phòng chống dịch, tổ chức phát miễn phí hơn 300 khẩu trang tới người dân. Đoàn thanh Niên cũng đã vận động đoàn viên, các nhân, gia đình ủng hộ để mua hơn 400 bánh xà phòng phát miễn phí cho nhân dân địa phương.  
                                          

          Ủy ban MTTQ xã Xuân Lộc xác định công tác tuyên truyền của Mặt trận là góp phần củng cố sự đoàn kết, sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà Nước, Chính Phủ, Thủ Tướng Chính Phủ và chính quyền các cấp. Đặc biệt, phải xác định rằng mỗi người dân là một chiến sĩ trong  công tác phòng dịch bệnh, khi toàn dân đồng lòng tham gia phòng, chống dịch thì hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo phát triển kinh tế.- xã hội.


          Trong những ngày vừa qua, thực hiện công văn hướng dẫn của MTTQ các cấp. về phát động toàn dân cùng tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch với phương châm ( Thương người như thể thương thân) ( Lá lành đùm lá rách) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Xuân Lộc xây dựng kế hoạch, ra lời kêu gọi vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID- 19,  Tổng số tiền ủng hộ phòng chống dịch tính đến thời điểm ngày 18/4/2020  là 16.250.000 đồng.                          

          Trong thời gian tiếp theo đến hết ngày 30/4/2020, Thường trực MTTQ xã Xuân Lộc tiếp tục phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID- 19, là đầu mối tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện từ cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân,trong đó có các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn để có thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân..

 Đình Xuân                                                                                                

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)