Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
183550

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DƯNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 13/03/2021 08:00:00

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CỔNG CÔNG SỞ.jpg
ẢNH CÔNG SỞ 1.jpg
ẢNH HỘI TRƯỜNG.jpg
ĐƯỜNG TRƯỚC CÔNG SỞ 1.jpg
ĐƯỜNG TRƯỚC CÔNG SỞ 2.jpgĐƯỜNG TRƯỚC CÔNG SỞ 3.jpg
Một số hình ảnh khu công sở của xã
 Kính thưa:  toàn thể bà con nhân dân trong xã.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2021 của Đảng và Nhà nước.

Với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Để đạt được các mục tiêu trên, xã Xuân Lộc đang tiến những bước tiến quan trọng để cán đích NTM trong tháng 6 năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại chúng ta đã đạt 17/19 tiêu chí. Còn 2 tiêu chí là tiêu chí số 5 trường học (Cơ sở vật chất trường học( Do đang xây dựng và tu sửa nâng cấp) và tiêu chí số 17  về môi trường  và ATTP (Chợ đang trong quà trình xây dựng) về lập hồ sơ tiêu chí đang được các bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ. Bên cạnh đó, xã cũng đang xây dựng và chỉnh trang lại một số hạng mục công trình như; lắp đặt chuyển vị trí hệ thống Đài truyền thanh và đang tiến hành đổ bê tông mở rộng hành lang các tuyến đường giao thông liên thôn, quét lại vôi ve khu vực trạm y tế, trường học, xây dựng bãi đổ rác thải tập trung, trồng con đường hoa dọc tuyến liên xã do Hội phụ nữ xã phát động, lắp đặt các pa nô, cờ tổ quốc, khẩu hiệu băng Zôn tuyên truyền về xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã, và phấn đấu hoàn thành một số hạng mục theo mốc thời gian đã đề ra, tạo ra một quang cảnh trên địa bàn được sáng, xanh, sạch đẹp và phục vụ cho mục tiêu về đích nông thôn mới của xã nhà vào  tháng 6 đầu năm 2021.

Song song với các công việc của xã đang tiến hành, đến nay 4/4 thôn cũng đang gấp rút hoàn thành các nội dung công việc như; quét lại sơn, vôi ve khu vực nhà văn hóa thôn, lắp đặt bảng biểu, khẩu hiệu tuyên truyền, về  kế hoạch xây dựng tu sửa nâng cấp nhà văn hóa thôn, xã hỗ trợ Thôn Thành Tín xây dựng mới 200.triệu đồng, 03 thôn tu sửa nâng cấp ( Thôn Yên Trinh, Thôn Cốc Thuân, Thôn Thủy Tú) mỗi thôn 50 triệu đồng, bên cạnh đó các thôn  kêu gọi nhân nhân và con em đi làm ăn xa quê đóng góp, ủng hộ tiền để mua sắm các thiết chế cho nhà văn hóa thôn, tính đến thời điểm hiện tại số tiền của nhân dân trên địa bàn đã ủng hộ cho việc tu sửa nâng cấp nhà văn hóa thôn là hơn 200 triệu đồng( Riêng thôn Thành Tín xây dựng nhà văn hóa mới diện tích là 150m2, số tiền hơn 700 triệu đồng)  và số tiền này sẽ tiếp tục được tăng lên trong thời gian tới khi mà người dân và con em đi làm ăn xa quê vẫn tiếp tục hướng về quê hương với tấm lòng hảo tâm để quyên góp ủng hộ.

Có được kết quả này, là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể nhân dân trong xã.

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt và tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, ban chỉ đạo xã đề nghị các hộ dân trên địa bàn làm tốt một số nội dung sau.

- Mỗi một người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

- Mỗi thôn, xóm, tập trung tuyên truyền, vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua, phấn đấu trở thành gia đình văn hóa. Thôn văn hóa. Xây dựng và thực hiên có hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

- Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao, hồ, sinh thái, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào công trình xây dựng xã nông thôn mới của mỗi thôn nói riêng và trên địa bàn xã nói chung.

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân!

Để đạt được mục tiêu về đích NTM trong tháng 6 năm 2021. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Lộc, đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới xã Xuân Lộc ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Đình Xuân: CC. VHXH

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DƯNG NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 13/03/2021 08:00:00 (GMT+7)

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CỔNG CÔNG SỞ.jpg
ẢNH CÔNG SỞ 1.jpg
ẢNH HỘI TRƯỜNG.jpg
ĐƯỜNG TRƯỚC CÔNG SỞ 1.jpg
ĐƯỜNG TRƯỚC CÔNG SỞ 2.jpgĐƯỜNG TRƯỚC CÔNG SỞ 3.jpg
Một số hình ảnh khu công sở của xã
 Kính thưa:  toàn thể bà con nhân dân trong xã.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2021 của Đảng và Nhà nước.

Với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Để đạt được các mục tiêu trên, xã Xuân Lộc đang tiến những bước tiến quan trọng để cán đích NTM trong tháng 6 năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại chúng ta đã đạt 17/19 tiêu chí. Còn 2 tiêu chí là tiêu chí số 5 trường học (Cơ sở vật chất trường học( Do đang xây dựng và tu sửa nâng cấp) và tiêu chí số 17  về môi trường  và ATTP (Chợ đang trong quà trình xây dựng) về lập hồ sơ tiêu chí đang được các bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ. Bên cạnh đó, xã cũng đang xây dựng và chỉnh trang lại một số hạng mục công trình như; lắp đặt chuyển vị trí hệ thống Đài truyền thanh và đang tiến hành đổ bê tông mở rộng hành lang các tuyến đường giao thông liên thôn, quét lại vôi ve khu vực trạm y tế, trường học, xây dựng bãi đổ rác thải tập trung, trồng con đường hoa dọc tuyến liên xã do Hội phụ nữ xã phát động, lắp đặt các pa nô, cờ tổ quốc, khẩu hiệu băng Zôn tuyên truyền về xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã, và phấn đấu hoàn thành một số hạng mục theo mốc thời gian đã đề ra, tạo ra một quang cảnh trên địa bàn được sáng, xanh, sạch đẹp và phục vụ cho mục tiêu về đích nông thôn mới của xã nhà vào  tháng 6 đầu năm 2021.

Song song với các công việc của xã đang tiến hành, đến nay 4/4 thôn cũng đang gấp rút hoàn thành các nội dung công việc như; quét lại sơn, vôi ve khu vực nhà văn hóa thôn, lắp đặt bảng biểu, khẩu hiệu tuyên truyền, về  kế hoạch xây dựng tu sửa nâng cấp nhà văn hóa thôn, xã hỗ trợ Thôn Thành Tín xây dựng mới 200.triệu đồng, 03 thôn tu sửa nâng cấp ( Thôn Yên Trinh, Thôn Cốc Thuân, Thôn Thủy Tú) mỗi thôn 50 triệu đồng, bên cạnh đó các thôn  kêu gọi nhân nhân và con em đi làm ăn xa quê đóng góp, ủng hộ tiền để mua sắm các thiết chế cho nhà văn hóa thôn, tính đến thời điểm hiện tại số tiền của nhân dân trên địa bàn đã ủng hộ cho việc tu sửa nâng cấp nhà văn hóa thôn là hơn 200 triệu đồng( Riêng thôn Thành Tín xây dựng nhà văn hóa mới diện tích là 150m2, số tiền hơn 700 triệu đồng)  và số tiền này sẽ tiếp tục được tăng lên trong thời gian tới khi mà người dân và con em đi làm ăn xa quê vẫn tiếp tục hướng về quê hương với tấm lòng hảo tâm để quyên góp ủng hộ.

Có được kết quả này, là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể nhân dân trong xã.

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt và tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, ban chỉ đạo xã đề nghị các hộ dân trên địa bàn làm tốt một số nội dung sau.

- Mỗi một người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

- Mỗi thôn, xóm, tập trung tuyên truyền, vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua, phấn đấu trở thành gia đình văn hóa. Thôn văn hóa. Xây dựng và thực hiên có hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

- Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao, hồ, sinh thái, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào công trình xây dựng xã nông thôn mới của mỗi thôn nói riêng và trên địa bàn xã nói chung.

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân!

Để đạt được mục tiêu về đích NTM trong tháng 6 năm 2021. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Lộc, đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới xã Xuân Lộc ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Đình Xuân: CC. VHXH