Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
20
Hôm qua:
157
Tuần này:
177
Tháng này:
479
Tất cả:
72878

xã Xuân Lộc quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới năm 2020- 2021.

Ngày 08/07/2020 09:00:00

Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Xuân Lộc quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới năm 2020- 2021.

 Một số hình ảnh về kết quả đạt được trong phong trào xây dựng NTM  xã Xuân Lộc
Công sở.jpg

Hội trường.jpg

Nhà VH.jpgNhà VH 2.jpgĐường làng 2.jpg

Đường làng.jpgTrường.jpg

Trạm Y Tế.jpg

Mô hình VAC.jpg

Mô hình VAC 2.jpg

Đồng lúa.jpg
 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do đó Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã Xuân Lộc xác định để triển khai thực hiện thành công Chương trình này thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động. Từ đó, trong 7 năm qua công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới luôn được địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

          Trong những năm qua cuộc vận động thực hiện Chương trình trên địa bàn xã cơ bản đã có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; nhận thức của người dân về chương trình nông thôn mới đã có sự thay đổi, hầu hết đã nhận thức được rằng chương trình nông thôn mới là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, cơ bản người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nhờ đó xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân, được người dân ủng hộ và đồng lòng triển khai thực hiện.

          Đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng NTM. Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt về đích đúng thời gian vào 6 tháng đầu năm 2021, mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các nội dung chủ yếu như sau:

Một là: Mỗi người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Hai là: Mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Ba là: Mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Bốn là: Cần hiểu rõ mục đích, quyền lợi của BHYT đối với mỗi người dân khi tham gia BHYT. Đặc biệt là nhà nước đã có chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 30% khi tham gia mua BHYT.

Trong những năm qua, quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những khó khăn. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Xuân Lộc, đang ra sức học tập, thi đua lao động sản xuất phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ và Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong xã đã và đang tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới và đã thu được một số kết quả quan trọng. Đến nay các công trình về cơ sở vật chất văn hóa xã cơ bản được hoàn thiện nhự: công sở, trung tâm hội nghị được xây dựng khang trang theo chuẩn. sân vận động, tượng đài liệt sĩ đã và đang được đầu tư xây dựng nâng cấp, Các tuyến đường liên xã, liên thôn, nội thôn, nội đồng đã được nhựa hóa, bê tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại trong sản xuất và phát triển kinh tế của nhân dân. thiết chế nhà văn hóa các thôn được xây dựng và hoàn thiện về CSVC một số hạng mục theo chuẩn như nhà văn hóa thôn Cốc Thuận, nhà văn hóa thôn Thủy Tú đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, TDTT và tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân, thúc đẩy phong trào " TD ĐKXD ĐSVH" ở khu dân cư, và cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"                                                Cơ sở vật chất Trường tiểu học và THCS được xây dựng khang trang sạch đẹp. Trường Tiểu học và THCS Xuân Lộc giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường MN tiếp tục được đầu tư xây dựng để đảm bảo về CSVC. Trạm y tế xã được xây dựng khang trang theo chuẩn, tháng 12 năm 2019 trạm y tế Xuân Lộc đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế. những kết quả đã đạt được đã góp phần xây dựng quê hương Xuân Lộc ngày càng giàu mạnh và văn minh.

 

 Đình Xuân CC.VHXH

xã Xuân Lộc quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới năm 2020- 2021.

Đăng lúc: 08/07/2020 09:00:00 (GMT+7)

Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Xuân Lộc quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới năm 2020- 2021.

 Một số hình ảnh về kết quả đạt được trong phong trào xây dựng NTM  xã Xuân Lộc
Công sở.jpg

Hội trường.jpg

Nhà VH.jpgNhà VH 2.jpgĐường làng 2.jpg

Đường làng.jpgTrường.jpg

Trạm Y Tế.jpg

Mô hình VAC.jpg

Mô hình VAC 2.jpg

Đồng lúa.jpg
 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do đó Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã Xuân Lộc xác định để triển khai thực hiện thành công Chương trình này thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động. Từ đó, trong 7 năm qua công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới luôn được địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

          Trong những năm qua cuộc vận động thực hiện Chương trình trên địa bàn xã cơ bản đã có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; nhận thức của người dân về chương trình nông thôn mới đã có sự thay đổi, hầu hết đã nhận thức được rằng chương trình nông thôn mới là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, cơ bản người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nhờ đó xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân, được người dân ủng hộ và đồng lòng triển khai thực hiện.

          Đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng NTM. Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt về đích đúng thời gian vào 6 tháng đầu năm 2021, mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các nội dung chủ yếu như sau:

Một là: Mỗi người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Hai là: Mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Ba là: Mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Bốn là: Cần hiểu rõ mục đích, quyền lợi của BHYT đối với mỗi người dân khi tham gia BHYT. Đặc biệt là nhà nước đã có chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 30% khi tham gia mua BHYT.

Trong những năm qua, quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những khó khăn. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Xuân Lộc, đang ra sức học tập, thi đua lao động sản xuất phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ và Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong xã đã và đang tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới và đã thu được một số kết quả quan trọng. Đến nay các công trình về cơ sở vật chất văn hóa xã cơ bản được hoàn thiện nhự: công sở, trung tâm hội nghị được xây dựng khang trang theo chuẩn. sân vận động, tượng đài liệt sĩ đã và đang được đầu tư xây dựng nâng cấp, Các tuyến đường liên xã, liên thôn, nội thôn, nội đồng đã được nhựa hóa, bê tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại trong sản xuất và phát triển kinh tế của nhân dân. thiết chế nhà văn hóa các thôn được xây dựng và hoàn thiện về CSVC một số hạng mục theo chuẩn như nhà văn hóa thôn Cốc Thuận, nhà văn hóa thôn Thủy Tú đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, TDTT và tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân, thúc đẩy phong trào " TD ĐKXD ĐSVH" ở khu dân cư, và cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"                                                Cơ sở vật chất Trường tiểu học và THCS được xây dựng khang trang sạch đẹp. Trường Tiểu học và THCS Xuân Lộc giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường MN tiếp tục được đầu tư xây dựng để đảm bảo về CSVC. Trạm y tế xã được xây dựng khang trang theo chuẩn, tháng 12 năm 2019 trạm y tế Xuân Lộc đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế. những kết quả đã đạt được đã góp phần xây dựng quê hương Xuân Lộc ngày càng giàu mạnh và văn minh.

 

 Đình Xuân CC.VHXH

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)